menu
Tuotekategoriat

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuivajää Oy
Kaasukatu 5
15520 Lappeenranta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Saarinen
+358 50 477 2517
marko.saarinen@lahdensammutinhuolto.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Kuivajää Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite )
  • Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot.
  • Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot
  • Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse sekä henkilökohtaisesti asioimalla myymälässämme. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme. Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. Tietoja voidaan siirtää Jimm's:in lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole Jimm's:in tai yhteistyökumpanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Saimaan Asennus Oy huolehtii riittävästi tietosuojan tasosta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voi pyytää kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi pyytää tietojen korjausta olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan. Kiellot / suostumukset voi osoittaa suoraan asiakaspalveluumme (info@hiilari.com tai +358 50 477 2517).